Archive for the ‘8 BLOGGER OG BLOGGING’ category

Publisering av dokumenter i bloggen

08.10.14

Av og til er det behov for å publisere dokumenter (PDF-filer, dokumenter fra Microsoft Office eller LibreOffice/OpenOffice o.l.) i bloggen. Det er ganske enkelt dersom dokumentene er lagret i nettskyen. Her er en prosedyre for OneDrive, som jeg bruker. Tilsvarende gjelder sikkert også for DropBox og tilsvarende.

 1. Last opp dokumentene til OneDrive.
 2. Logg deg på ditt bloggsystem og lag et nytt dokument eller åpne et eksisterende dokument i editoren.
 3. Naviger til dokumentlisten i OneDrive og marker det dokumentet du vil publisere.
 4. Velg ‘Embed’ fra menyen og generer en embed-link.
 5. Kopier embed-linken.
 6. Lim embed-linken inn i blogg-dokumentet.
 7. Gjenta punktene 3-6 dersom du vil publisere flere dokumenter i bloggen.
 8. Publiser blogg-dokumentet.

Og det var alt. Enkelt og greit

Bloggen «Som i et speil …» i 2012

31.12.12

ÅRSRAPPORT

Denne bloggen hadde 4 100 besøk i 2012. Den travleste dagen var 31. juli, som hadde 206 besøk. De besøkende kom fra 57 forskjellige land; flest fra Norge, men også mange fra USA og Frankrike.

Det ble skrevet 28 nye innlegg, slik at bloggen nå inneholder 77 innlegg. Antall nye bilder: 28.

Her er listen over de hyppigst leste innleggene i 2012:

Endring av bloggen: Nye kategorier

24.07.12

Jeg har i dag (24. juli 2012) omorganisert bloggen min. Det var nødvendig, for jeg hadde skrevet så mange innlegg som ikke passet i de kategoriene jeg opprinnelig hadde definert. Nå har jeg opprettet følgende kategorier (blå, store bokstaver), hvorav noen har et sett underkategorier (sort tekst):

1 HODE
1.1 Tro og tanke
1.2 Tid og evighet
1.3 Skjebne og frihet
2 HJERTE
2.1 Kristendom
2.2 Bibelen
2.3 Katolske kirke
2.4 Andre kirkesamfunn
2.5 Dominikanske familie
2.6 Liturgi
2.7 Tidebønner
2.8 Andre religioner
3 MATERIELT
3.1 Mat og drikke
7 AKTUELT
8 BLOGGER OG BLOGGING
9 DIVERSE

Under den overordnede kategorien 1 HODE vil jeg gruppere innlegg om «fornuftige» emner, bl.a. teologi, filosofi og vitenskap. På tilsvarende måte vil du finne «ufornuftige» emner, som f.eks. kristen tro og praksis, kjærlighet og vennskap, litteratur, musikk og annen kunst, under 2 HJERTE. Mer konkrete emner vil jeg legge under 3 MATERIELT, som foreløpig bare har én underkategori om mat og drikke. Kategorien 7 AKTUELT vil inneholde innlegg om dagsaktuelle emner.

Jeg presiserer at dette bare er et foreløpig sett av kategorier, som dekker behovet for å rubrisere de innleggene som allerede finnes i bloggen. Når behovet melder seg, vil jeg senere opprette nye kategorier og kanskje endre kategoriseringen av tidligere innlegg.

Mer om anonyme bloggere

27.07.11

Jeg skrev for drøyt ett år siden et innlegg om anonyme bloggere og fikk en rekke interessante kommentarer til det. Selv konkluderte jeg med følgende:

Min konklusjon er altså positiv: Akkurat som boklige forfattere velger å skrive under pseudonym eller anonymt, kan det være gode grunner for å etablere en blogg hvor forfatterens egentlige identitet er ukjent. Det har jeg nå lært.

Samtidig vil jeg imidlertid hevde at det er med god grunn jeg ofte irriterer meg over anonyme blogger eller bloggkommentarer under pseudonym hvor anonymiteten bare tjener som en beskyttelse for ufine eller provoserende meninger. Slike ytringer minner mer om sjikane og trusler som blir sendt som anonym post. Det var slikt blogginnhold som provoserte meg til å skrive innlegget som innledet denne debatten. Derfor synes jeg at det ofte er mer intellektuelt redelig å ha mot til å stå ved sine egne meninger ved å vise sin identitet i full offentlighet.

Debatten etter terroraksjonen 22. juli har styrket meg i min overbevisning: Anonyme blogger og anonyme kommentarer er en uting. Jeg støtter fullt ut synspunktene til valgforsker Frank Aarebrot

«Nettdebatten har omdefinert det offentlige rom. Der det før bare kom på trykk leserinnlegg med fullt navn, er det nå mange muligheter for å spre sine synspunkter anonymt», sier valgforsker Frank Aarebrot. Han er kritisk til hvordan ytringsfriheten i dag praktiseres. På svært mange nettsider for offentlig debatt kan folk gå til harde angrep på andre mennesker, religioner og ideer – uten å stå for det med eget navn. […] Frank Aarebrot mener derimot det er uansvarlig ikke å stå for det man mener med fullt navn. [Vårt Land 27.07.2011:6]

Bloggstatistikk for 2010

21.01.11

WordPress.com lager etter hvert år en statistikk for bloggene. Nedenfor kan du se resultatene for min blogg.

Jeg takker alle som har bidratt til å holde denne bloggen levende ved å legge inn fine kommentarer. Jeg setter også pris på interessen for min bok, Klokke og katedral, som ble utgitt i november.

The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health:

Healthy blog!

The Blog-Health-o-Meter™ reads Wow.

Crunchy numbers

Featured image

A Boeing 747-400 passenger jet can hold 416 passengers. This blog was viewed about 8,400 times in 2010. That’s about 20 full 747s.

In 2010, there were 30 new posts, growing the total archive of this blog to 39 posts. There were 31 pictures uploaded, taking up a total of 7mb. That’s about 3 pictures per month.

The busiest day of the year was August 11th with 166 views. The most popular post that day was Ny eller gammel messeliturgi?.

Where did they come from?

The top referring sites in 2010 were aomoi.net, st-olav.blogspot.com, facebook.com, stdominikus.katolsk.no, and katolsk.no.

Some visitors came searching, mostly for helge erik solberg, store norske leksikon, somietspeil, furuset moske, and terning 1.

Attractions in 2010

These are the posts and pages that got the most views in 2010.

1

Ny eller gammel messeliturgi? August 2010
15 comments

2

Tanker fra en «mellommann» January 2010
15 comments

3

En dynamisk Kirke? February 2010
19 comments

4

Om pavens brev til irske katolikker March 2010
24 comments

5

Om Helge Erik Solberg December 2009

Blogglesere som informanter om andre personer?

27.12.10

En debatt på en annen blogg har reist et interessant og viktig spørsmål, som jeg gjerne vil utdype her.

Eieren av nevnte blogg – en katolsk prest med interesse for liturgisk tradisjon og praksis – skrev et innlegg i julen om å knele eller bøye seg ved et bestemt sted i messeliturgien. Han avsluttet innlegget slik:

«Nå hører jeg fra noen at ikke alle prester ser ut til å ha brydd seg om dette […]. Hva kan dere lesere av bloggen fortelle meg? Knelte presten i de julemessene du deltok i, og ble dette forklart og gjort så tydelig at alle kunne knele?»

I en senere bloggkommentar nevner presten at han – om nødvendig – vil anonymisere resultatene som han publiserer i bloggen.

Når jeg omtaler innlegget og kommentaren i den andre bloggen, er det ikke for å diskutere den liturgiske detaljen, men for å drøfte det etiske aspektet ved å bruke blogglesere som informanter om andre personer. Jeg vil bare bruke prestens utspill som et eksempel for å belyse noe som jeg synes er en prinsipielt viktig problemstilling.

Eksemplet kan sammenfattes slik:

 • Den katolske presten – la meg kalle ham «prest A» – mener at det er viktig å knele/bøye seg på et bestemt sted i messeliturgien.
 • Prest A har hørt eller tror at noen andre katolske prester ikke bryr seg om dette.
 • Prest A ber derfor leserne av hans blogg om å være informanter. Han vil vite hva de andre prestene gjør eller ikke gjør og sier eller ikke sier om den nevnte liturgiske handlingen.

Problemstillingen kan formuleres slik:

Er det en etisk akseptabel praksis å be blogglesere være informanter om andre personers synspunkter og handlinger uten at disse personene vet om det og har godkjent høstingen av informasjon om dem?

La meg formulere noen tenkte scenarier:

1.       Prest B legger ikke spesiell vekt på den nevnte liturgiske handlingen og kneler, bøyer seg eller gjør ingen ting etter som det faller seg og lar folk som deltar i messen gjøre som de selv ønsker. Denne presten har intet imot at prest A gjør dette kjent gjennom bloggen.

2.       Prest C er saklig sett enig med prest B, men ønsker ikke at prest A skal publisere dette i bloggen. En grunn til dette kan være at prest C er redd for at noen i hans menighet skal bli kritiske til ham.

3.       Prest D er også saklig sett enig med prest B, men i motsetning til prest C, vil han ikke bare motsette seg publiseringen, men han vil heller ikke at prest A skal kjenne til hans synspunkt og praksis. Årsaken kan være at han er redd for at prest A skal bruke informasjonen til å intrigere i det kirkelige miljøet.

4.       I motsetning til prestene B, C og D gjør prest E akkurat som prest A, han kneler og bøyer seg som foreskrevet og ber folk i messen gjøre det samme. Han har heller intet imot at prest A nevner det i bloggen.

5.       Prest F deler syn og praksis med prestene A og E, men ønsker ikke at dette skal bekjentgjøres, for eksempel fordi han er redd for konflikter med andre prester som har en annen holdning.

Av disse scenariene går det fram at noen prester (B og E) kanskje ikke ville motsette seg lesernes rapportering. De andre ville derimot kunne føle seg overvåket og antakelig krenket.

Med dette forlater jeg eksemplet og kommer med noen mer prinsipielle synspunkter:

a.       Å be noen å rapportere om andre personers synspunkter og holdninger uten at disse personene har godkjent dette på forhånd, er en form for spionasje og derfor en krenkelse av personenes rett til et privat domene.

b.       Å anonymisere resultater (samlet inn som beskrevet i pkt. a) før de publiseres i bloggen, løser ikke problemet, for bloggeieren blir sittende med informasjon som han/hun ikke har rett til å ha om andre personer.

c.        Saken stiller seg helt annerledes dersom alle personer som granskes gir sin tillatelse på forhånd, enten ved selv å gi informasjon eller ved å godta at andre rapporterer. Forutsetningen må være at den som samler og bearbeider informasjonen holder seg innenfor avtalte grenser.

Slike bloggrelaterte studier er ganske analoge til mange forskningsprosjekter hvor et utvalg av mennesker blir studert med hensyn til for eksempel holdninger, vaner, sosial situasjon eller helsetilstand. Der krever forskningsetiske komitéer forhåndsgodkjennelse og at oppbevaringen, bearbeidingen og publiseringen skjer innenfor rammer man er enige om.

Anonyme bloggere?

27.05.10

Jeg har i lang tid irritert meg over at mange som skriver innlegg og kommentarer på blogger, opptrer anonymt. De skriver under et psevdonym uten noe sted å oppgi sin egentlige identitet. Det synes jeg er feigt. Har man et synspunkt, en mening eller annet å formidle bør leseren ha mulighet til å spore hvem som har produsert teksten. Skribenten må ha mot til å ta ansvaret for sine meninger og synspunkter. Jeg vet at mange hevder at anonymiteten befordrer friske ytringer som ellers ikke hadde vært skrevet. For min del kan jeg styre min begeistring for slik praksis og har stor sympati for et fransk lovforslag om å forby anonym blogging. Jeg er usikker på om forslaget også gjelder kommentarer fra bloggenes lesere. I den offentlige debatt i Frankrike er det mange som protesterer mot lovforslaget. Selvsagt er noen av protestene anonyme! Det henvises ofte til «retten til anonymitet» og til at det er enkelt å skape falske identiteter på Internett. De som forsvarer lovforslaget, hevder på sin side at retten til anonymitet gjelder andre forhold enn offentlig meningsytring. Å spore bloggere med falske identiteter er et teknisk problem som i mange tilfeller lar seg løse, om det skulle være nødvendig å bruke ressurser på det.

En liten presisering til slutt: Jeg har ikke noe imot bruk av psevdonymer. Fantasifulle og assosiasjonsvekkende psevdonymer kan fange interessen. Forutsetningen er bare at det må være mulig å finne ut hvem som gjemmer seg bak masken.

Konklusjon: Bloggeiere og kommentarskribenter, vis hvem dere er!

En skikkelig utfordring

27.04.10

Paven har gitt kristne bloggere en skikkelig utfordring:

Give the internet a soul, Pope urges Christians

Pope Benedict XVI encouraged Christian bloggers to «give a soul to the internet’s incessant flow of communications,» during an April 24 address to a conference on the latest developments in information technology. [Catholic World News]

Jeg skal gjøre mitt beste for å gi denne bloggen «en sjel» og håper at mine lesere bidrar med kommentarer som oppfyller denne målsetningen.

Hva ønsker bloggene å formidle?

07.02.10

Oddvar Moi reagerte på mitt innlegg «Tanker fra en ‘mellommann‘» og har på sin blogg et innlegg «Hva ønsker bloggene å formidle?» (med noen påfølgende kommentarer) med generelle synspunkter på blogging. Et slikt meta-perspektiv på blogging er nyttig.

Blogger om tro og tanke

26.12.09

(Hvis du er ny leser av denne bloggen, kan du først følge lenken til “Velkomst“.)

Siden denne bloggen er viet emner relatert til kristen «tro og tanke», har jeg navigert litt omkring i det norske blogg-landskapet. Det er nyttig å se hva andre skriver om, slik at jeg ikke i for høy grad dubliserer andres temaer.

Under denne letingen har jeg foreløpig merket meg to blogger som skiller seg klart ut fra de andre jeg har sett. Klikk på lenkene nedenfor om du vil bli kjent med disse to bloggene.

fr Arnfinn Haram — Weblog er en flott blogg som mange åpenbart leser, skrevet av en dominikanerprest. Han publiserer artikler, dagsaktuelle kommentarer, prekener, oppbyggelig stoff i forbindelse med tidebønner, dikt og mye mer. Anbefales!

Tro og fornuft er en interessant blogg skrevet av en gruppe bidragsytere. Som bloggtittelen antyder ligger den nær opp til mitt interessefelt, tro og tanke. Av senere innlegg har jeg merket meg to som er spesielt interessante: «Tro og helse – hva sier forskningen?» og «Luther sin kritikk av aristoteliske prinsipp i teologien«. Denne bloggen anbefales også!