Archive for the ‘2.8 Andre religioner’ category

Salme 87: Sion, du Guds by

23.06.14

Dette kapitlet er flyttet til mitt salme-nettsted Lytt til hans røst i dag. Klikk/pek på denne lenken så kommer du rett til kapitlet.

Se også: TIDEBØNNER (portal)

KrF, innvandring og islam

08.09.10

Jeg leser i avisene at sentrale personer i KrF er innvandringskritiske og at de frykter islam. Dette misliker jeg sterkt. Jeg er for politiske tiltak og annen aktivitet som fremmer integrering, og jeg ser på det fargerike fellesskapet mer som en ressurs enn en fare. At innvandring kan skape problemer, er selvsagt, men de må kunne løses med klokskap og innsats. Innvandringsfrykt er en negativ og lite konstruktiv holdning.

I min kirke – jeg er katolikk – har vi medlemmer og prester fra nesten hele verden. For en rikdom! Det gjør kirken «katolsk» i ordets opprinnelige betydning (allmenn, universell).

Hva så med islam, er ikke det en farlig religion, en som forsøker å dominere? Av to grunner mener jeg at vi ikke har noe å frykte.

For det første deltar jeg i et dialogforum for kristne og muslimer, og der har jeg erfart at vi deler mange verdier. Dette verdigrunnlaget var sikkert bakgrunnen for den gjensidige respekten og samarbeidet mellom fransiskanerpater Ronald Hölscher (som døde i 2009) og muslimer i området rundt Enerhaugen. Derfor synes jeg også at KrF bør ønske muslimer velkommen både som medlemmer og tillitsvalgte. At noen muslimer har ekstreme holdninger, bør ikke ødelegge for kontakt og respekt over trosgrensen. Det finnes for øvrig ekstreme og voldelige kristne også. Historien til Nord-Irland er et tragisk eksempel.

Dessuten mener jeg at hvis kristne føler seg truet av islam, er det kanskje en timid og lite dynamisk kristendom som er problemet, ikke islam. Vi kristne må ha tiltro til evangeliets kraft. Hvis ikke er det klart at kristendommen taper terreng.

(Dette innlegget er også publisert på http://www.verdidebatt.no/.)