Forord

Du finner nyere og mer omfattende informasjon om tidebønner og salmer fra Det gamle testamentet i mitt salmenettsted Lytt til hans røst i dag.

o o o o o

Mine blogginnlegg om tidebønner er resultatet av mange års bruk av bibelske salmer og hymner. Min ektefelle og jeg ber sammen Den katolske kirkes tidebønner hver morgen og kveld. Vi gjør det fordi vi tilhører legfolkets gren av Dominikanerordenen, vi er legdominikanere. Til daglig nøyer vi oss med morgenbønnen (laudes) og kveldsbønnen (vesper). Vanligvis bruker vi Norske tidebønner (1982) og synger laudes og vesper til melodiene som dominikanerpater Thoralf Norheim (1912-1984) komponerte. Tidebønnene omfatter egentlig flere deler, men for oss blir det som regel ikke tid til mer enn laudes og vesper i en travel hverdag.

I løpet av tidebønnenes fireukers periode leser eller synger vi på denne måten totalt 118 bibelske salmer, hymner og sanger. Storparten av disse tekstene – tilsammen 83 salmer – kommer fra de 150 salmene i Salmenes bok; over halvparten av denne gammeltestamentlige boken blir altså brukt i laudes og vesper. Disse to tidebønnene omfatter også 26 sanger fra andre bøker i Det gamle testamente og 9 nytestamentlige sanger, hentet fra Lukasevangeliet, Pauli brev og Johannes’ åpenbaring.

Et problem

La meg allerede her kvitte meg med et problem. Hittil har jeg nemlig brukt «salme», «hymne» og «sang» for å betegne de 118 bibelske tekstene som benyttes i laudes og vesper. Utenlandsk faglitteratur skiller mellom «psalm», «hymn» og «canticle» (engelsk) eller «psaume», «hymne» og «cantique» (fransk). Siden det er nokså flytende overganger mellom disse tre formene, vil jeg skjære jeg tvers igjennom denne vanskeligheten og bare benytte ordet «salme» uansett hvordan bibelforskere eller teologer ville ha karakterisert teksten.

Fellesnevneren er at disse salmetekstene blir brukt på samme måte i tidebønnene. Blant de tre salmene som synges i laudes, finner vi for eksempel en tekst fra Salmenes bok først og sist og en annen tekst fra Det gamle testamente i midten. I vesper, som også har tre salmetekster, er den siste hentet fra Det nye testamente. Lovsangene til Sakarja (i laudes) og Maria (i vepser), Benedictus og Magnificat, hører også til de tekstene som jeg omtaler som «salmer».

– og noen vanskeligheter

Mange av de bibelske salmene i laudes og vesper har en umiddelbar appell og lar seg lett bruke når vi ber. De siste fem salmene i Salmenes bok [Sal 146–150] er ikke vanskelige å bruke i vår personlige bønn; de lovpriser Gud i et språk som de fleste forstår nokså umiddelbart. Det er også lett å gjøre botssalmenes tryglende ord til våre egne: Skjul ditt ansikt for mine synder, utslett all min skyld! Gud, skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd! [Sal 51:11–12]

Andre salmer er imidlertid vanskeligere. Hvorfor skal vi for eksempel synge salme 45, en kongelig bryllupssalme, som kveldsbønn? Av og til blir vi støtt av salmenes voldelige uttrykk: Herren er ved din høyre hånd, han knuser konger på sin vredes dag. [Sal 110:5] Antakelig for å spare oss, har Kirken droppet det neste verset i den samme salmen når den brukes i tidebønnene: Han holder dom over folkeslag, det er fullt av lik, han knuser hoder vidt over jord. Det er heller ikke oppløftende å lure på om den følgende dommen kanskje også gjelder oss: De er et folk som farer vill i sitt hjerte, de kjenner ikke mine veier. Så sverget jeg i min vrede: Aldri skal de komme inn til min hvile! [Sal 95:10–11]

Hva jeg ønsker å formidle

Som mange andre, har jeg oppdaget at lang tids regelmessig bruk av disse bibelske tekstene, har gjort meg mer fortrolig med  innholdet, mer lydhør for deres mening og budskap og deres verdi for min egen bønn. Underveis har jeg også kunne la meg opplyse og inspirere av gode salmekommentarer fra kirkefedrenes tid til i dag. I en litteraturliste nevner jeg de verkene som jeg selv har hatt størst nytte av. Jeg vil spesielt fremheve Augustins dyptloddende tolkninger av tekstene i Salmenes bok og de to siste pavenes meditasjoner over og forklaringer til salmene i laudes og vesper.

I denne bloggen vil jeg forsøke å formidle til andre noe av det jeg har lært på denne måten. Når dette er sagt, er det nødvendig med en gang å gjøre det helt klart at mine innlegg har en nokså begrenset målsetning. En bibelteolog vil straks se at jeg har skrevet tekster som ikke tilfredsstiller vitenskapelige kriterier. Det har en veldig enkel forklaring: Når det gjelder Bibelen, har jeg ingen faglig ekspertise — jeg er bare en reflekterende bibelbruker.

Viktigere er det imidlertid at jeg ikke har hatt noe ønske om å leke bibelforsker. Jeg har et mye snevrere siktemål enn eksegeten og teologen: Hvordan skal jeg forstå de bibelske salmene for å kunne bruke dem som min egen bønn? Min intensjon er derfor å lete etter salmens aktualitet, deres verdi for meg her og nå. Enkelte salmetolkninger i mine innlegg vil derfor avvike mye fra det man finner i teologenes og forskernes tekster. Det gjør stor forskjell å spørre hva originalteksten på hebraisk eller gresk egentlig uttrykker og hva vi legger inn i salmene når vi ber. (Du kan lese mer om dette i Aktualisering av salmene.)

Her må jeg også presisere en annen begrensning. Det finnes nemlig også en gruppe mennesker som er mer «profesjonelle» enn jeg er. Prester og de som har viet sitt liv til bønn i klostre har en langt mer dyptloddende innsikt i salmenes rikdom. I all beskjedenhet håper jeg likevel at mine blogginnlegg kan være til hjelp for dem som har liten erfaring med å be bibelske salmer, til dem som ser på seg selv som nybegynnere. Siden jeg selv er legmann, har jeg spesielt hatt i tankene legfolk som ber tidebønner.

Siden TIDEBØNNER (portal) inneholder pekere til alle artiklene om salmer og tidebønner i denne bloggen. Klikk på den uthevede teksten for å hoppe til denne portalen. Du vil finne en tilsvarende lenke ved slutten av alle artiklene.

Explore posts in the same categories: 2.7 Tidebønner

Stikkord: , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s


%d bloggere like this: