Predestinasjon, forutviten og fri vilje – del 2

Kan Gud i sin allvitenhet ha forutviten om fremtiden?

Dette er en fortsettelse av mitt forrige blogginnlegg, Predestinasjon, forutviten og fri vilje – del 1. Der presenterte jeg nokså skissemessig det klassiske problemet om Guds allmakt og allvitenhet er forenlig med menneskets frie vilje.

Nå vil jeg se nærmere på problemet med kunnskap om fremtiden. Vår kristne tro forutsetter at Gud i sin allvitenhet har slik innsikt. Bibelen har mange beretninger om profetiske budskap, som ofte er utsagn om fremtiden. Andre bibeltekster forteller oss at Gud har en innsikt som langt overstiger vår begripelse, en viten som også omfatter det kommende. Her er bare ett eksempel:

Herre, du ransaker meg og kjenner meg. […]
Ja, før jeg har et ord på tungen,
vet du det, Herre, fullt og helt. […]
Du så meg den gang jeg var et foster,
i din bok ble alt skrevet opp;
mine dager ble dannet
før en eneste av dem var kommet.
Gud, hvor høye dine tanker er,
hvor veldig summen av dem!
[Sal 139:1,4,16–17]

Forutviten – altså kunnskap om fremtiden – er både et religiøst og et filosofisk problem.

Det religøse problemet er blant annet knyttet til spørsmålet om frelse og fortapelse. Paulus skriver:

I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, […]
I ham har vi også fått del i arven,
vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett,
han som gjennomfører alle ting etter sin plan og vilje.
[Ef 4:1,11]

Det kan tolkes som om Gud på forhånd ser vår evige skjebne, fordi den tilhører hans allmektige plan. Som nevnt i forrige blogginnlegg, førte dette og lignende tekster i Bibelen Calvin til å utarbeide sin lære om predestinasjon: Frelsen (og fortapelsen) er forutbestemt. Dyster teologi, spør du meg.

Det filosofiske problemet er av mer logisk art. Selve problemstillingen har vi arvet fra Aristoteles, som hevder at hvis vi vet at det skjer et sjøslag i morgen, vil det med nødvendighet finne sted et sjøslag neste dag. Nå kunne man ganske enkelt innvende at ingen mennesker med sikkerhet kan vite at det skjer et sjøslag i fremtiden.

Jeg hever derfor spørsmålet noen hakk oppover i metafysikken og sier at det er Gud som har kunnskapen om det kommende sjøslaget. Selv om det ikke er han som har bestemt at sjøslaget skal skje, men at han har forutviten om denne hendelsen, vil det ikke da være slik at sjøslaget kommer med nødvendighet, altså at det er utenkelig at det ikke blir noe sjøslag?

Jeg gjør problemet litt mer hverdagslig: Kan jeg fritt velge å spise noe annet enn pizza 17. mai hvis Gud på forhånd vet at jeg kommer til å spise pizza den dagen? Samtidig formulerer jeg argumentet noe mer formelt:

#1     Gud er allvitende. [Religiøst begrunnet premiss.]

#2     Gud vet 1. mars 2009 at jeg kommer til å spise pizza 17. mai 2009. [Fritt valgt premiss.]

#3     Et bekreftende utsagn er enten sant eller falskt. [Et logisk premiss.]

#4     Det bekreftende utsagnet #2 er sant 1. mars. [Følger av #2 og #3.]

#5     Det bekreftende utsagnet #2 var sant 17. mai. [17. mai tilhører det sanne utsagnet altså fortiden.]

#6     Fortiden kan ikke endres. [Premiss. F.eks. kan ikke hendelsen «Ole døde 13.01.1974» endres senere.]

#7     Jeg spiser nødvendigvis pizza 17. mai. [Følger av #5 og #6.]

#8     Jeg har ikke frihet til å velge mellom kebab og pizza 17. mai. [Følger av #7.]

#9     Tilsvarende #8 gjelder alt som Gud forutser om mitt liv. [Bare erstatt «spise pizza» med andre hendelse og endre datoer.]

#10    Alle mine valg er ufrie. [Følger av #1 og #9]

Kan det derfor være at Calvin har rett med sin lære om predestinasjon? Han hadde nok en annen begrunnelse for denne doktrinen, men det kan se ut som om argumentasjonsrekken fra #1 til #10 gir ham god støtte. Hvis argumentet er gyldig, da.

Konklusjonen #10 stemmer ikke med menneskers umiddelbare opplevelse: «Alle» føler at de har frihet til å velge mellom alternativer – riktignok med visse begrensninger. Man kan ikke velge det som er fysisk eller psykisk umulig. Men 17. mai 2009 kunne jeg sikkert fritt velge om jeg ville spise pizza eller kebab dersom begge rettene var å få akkurat der og da.

Hvis konklusjonen #10 er feilaktig, må det altså være noe galt med premissene eller argumentasjoneskjeden ovenfor. Men hva er galt? Det skal jeg drøfte i senere innlegg i denne serien. I mellomtiden kan jo mine lesere tenke selv.

Reklamer
Explore posts in the same categories: 1.2 Tid og evighet, 1.3 Skjebne og frihet

Stikkord: , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

2 kommentarer den “Predestinasjon, forutviten og fri vilje – del 2”

 1. Augustin Says:

  Jeg vil tro at Bibelen og (derfor også) Den katolske kirke er relatit klar mht. spørsmålet om fri vilje. Det som er utpreget kalvinistisk lære, har aldri vært akseptert som sannhet av Kirken – tvert imot. At Gud på mirakuløst vis vet hvilke valg vi foretar, trenger ikke gjøre noe med vår grunnleggende viljefrihet. Det er det samme som å regne enhver bibelsk profeti enten som (a) en umulighet eller (b) uttrykk for at alt er forutbestemt.

  Å forutbestemme og forutse er ikke det samme. Vår Herres mulighet til å foruts skyldes ikke analyse av div. naturgitte lover (som f.eks. kausalitet), men heller at Han transcenderer all tid og slik sett vil kunne se inn i fremtiden.

  Bare slik kan læren om Marias uplettede unnfangelse forstås, nemlig den at hun rent temporært forut for – og allikevel soteriologisk i etterkant av – Jesu offerdød på Golgata kors kunne ta del i den seier over satan djevelen som Vår Herre alt hadde kjennskap til.

  Vår Herre transcenderer våre begreper om tid og rom.

  • Helge Erik Solberg Says:

   Du har rett i mye av det du skriver, og du bærer ditt navn med rette: St. Augustin har vært inne på slike tanker. Men følg med, for jeg kommer med mer stoff om emnet når jeg får tid til å skrive. Og misforstå meg ikke. Calvin ble bare nevnt som representant for et ytterliggående synspunkt.


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s


%d bloggere like this: