Bøker om tid og evighet

(Hvis du er ny leser av denne bloggen, kan du først følge lenken til «Velkomst«.)

Den filosofiske og teologiske litteraturen om tid og evighet fra de siste tretti årene er svært omfattende. Her er en liten omtale av noen bøker som jeg selv har hatt stor glede av å studere. (Du finner de komplette referansene i litteraturlisten.) Noen av bøkene presenterer den klassiske læren om at Guds domene er en tidløs evighet, mens andre bøker argumenterer for at Gud tilhører tiden, akkurat som vi mennesker.

Nelson Pike avviser den klassiske læren. I boken God and Timelessness – en klassiker, som mange senere religionsfilosofer henviser til – forsøker Pike å vise ved filosofiske argumenter hvorfor Gud ikke kan tilhøre en tidløs evighet. Den logiske konsekvens av et slikt syn er at Gud tilhører den timelige verden. Pike gir imidlertid få detaljer hvordan Gud kan være i tiden og samtidig beholde sine guddommelige egenskaper.

Richard Swinburne tar imidlertid opp dette problemeti bøkene The Coherence of Theism og The Christian God. Swinburne hevder at Gud er timelig både før og etter skapelsen. Han er i tiden, men ikke bundet av rommet. En slik lære har store konsekvenser for vårt syn på Guds allvitenhet og allmakt, som må være mer begrenset enn det som har vært vanlig doktrine. Til det har Swinburne et standardsvar: Denne begrensningen «kommer som resultat av Guds frivillige valg».

William Lane Craig inntar et mellomstandpunkt. Han hevder at Gud er i en tidløs tilstand før skapelsen (og eventuelt etter endetiden). Så lenge universet eksisterer, er imidlertid Gud ikke tidløs, for han har tette tids- og årsaksrelasjoner til det skapte. Boken Time and Eternity er et sammendrag av flere av hans mer akademiske bøker og er den god innføring i hans tenkning. Craigs mener at evigheten bare kan studeres når man har tilstrekkelig kjennskap til tiden. Derfor er en stor del av boken viet tidsfilosofi med sideblikk til tidsteoriene i moderne astrofysikk. En anbefalelsesverdig bok!

I motsetning til de nevnte tre religionsfilosofene hevder Paul Helm i boken Eternal God – A Study of God without Time at Gud ikke har noen relasjoner til tiden i det skapte univers. Den guddommelige evigheten er tidløs. Bak dette synet – uten at Helm redegjør detaljert for det i boken – ligger en helt spesiell tidsteori, som noen kaller «the static conception of time» og andre «the block universe theory». Kort og meget upresist formulert er tiden, ifølge denne teorien, bare en tilsynelatende realitet. Illusjonen skyldes at vi mennesker forestiller oss tiden løsrevet fra det tredimensjonale rommet, men i virkeligheten er universet en firedimensjonal romtids-«blokk». Det vi opplever som fortid, nåtid og fremtid er i virkeligheten bare «snitt» gjennom denne blokken og like reelle. Ingen hendelser blir borte i fortiden og ingen fremtid realiserer seg i nåtiden, alt bare er der. Man kunne tro at dette var en ekstrem form for determinisme, men Helm mener ikke det. Det meste av hans bok er et forsvar for fri vilje, moralsk ansvar og andre viktige sider av menneskers relasjon til Gud.

Brian Leftow er holder også fast ved den klassiske doktrinen. I boken Time and Eternity argumenterer han sterkt for at den guddommelige evigheten er tidløs. Han diskuterer ulike forsøk på å forklare hvordan den evige Gud kan ha relasjoner til tidens verden uten selv å være timelig. Han mest interessante løsningsforslag er at Gud tilhører en virkelighet med flere dimensjoner enn den firedimensjonale romtiden i det skapte univers. Denne teorien utvikler Leftow på grunnlag av tanker han har funnet hos middelalderteologen Anselm av Canterbury.

Alle forfatterne som jeg hittil har nevnt er religionsfilosofer. Paul Helm er for øvrig også kalvinistisk teolog. Til slutt vil jeg omtale bøker av to andre teologer.

Antje Jackelén er en svensk teolog og luthersk biskop i Lund. Boken Zeit und Ewigkeit – Die Frage der Zeit in Kirche, Naturwissenschaft und Theologie bygger på hennes doktoravhandling. Den gir bl.a. et innblikk i kontinental europeisk tidsteologi, som i liten grad blir diskutert av de angloamerikanske religionsfilosofene jeg har nevnt ovenfor. Se også innlegget Tid og evighet – To tilnærmingsmåter.

Jean Mouroux er fransk, katolsk teolog, og boken Le mystère du temps: Approche théologique er interessant fordi den gir en moderne tolkning av tradisjonell, katolsk lære om tid og evighet. Hans filosofiske plattform forener middelaldersk skolastikk med moderne, kontinental tenkning, bl.a. Martin Heidegger.

Utkast til forside på bok

= = = = =

Selv har jeg skrevet et bokmanuskript, som ble publisert høsten 2010: Klokke & katedral – Tanker om tid og evighet (klikk på tittelen for å se en omtale). I denne boken omtaler jeg blant annet teoriene til de nevnte forfatterne i større detalj.

Explore posts in the same categories: 1.2 Tid og evighet

Stikkord: , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s


%d bloggere like this: